top of page

Një nga dhuratat më të mëdha që mund të bëni është dhurata e kohës.

Nga Facilitatorët tanë të trajnuar dhe të përkushtuar të Grupit të Mbështetjes te vullnetarët tanë të ngjarjeve dhe Bordi i Drejtorëve, ne kemi një grup të jashtëzakonshëm vullnetarësh.

</s></s>

A keni një interes apo talent të veçantë që mund të ndani që do të ndihmojë anëtarët e tjerë të komunitetit tonë të humbjeve?

Ju lutemi konsideroni të bashkoheni me ne!

bottom of page