top of page
support pic.jpg

Gjurmët vjetore

në zemrat tona

Ecje për Kujtim & 5K

Gjurmët tona vjetore në Walk Heart & 5K janë një ngjarje e mahnitshme që bashkon komunitetin tonë të familjeve që kanë pësuar humbjen e një shtatzënie ose foshnje dhe mbështetësit e tyre.

</s></s>

Gjurmët e radhës në Ecjen për Kujtimin e Zemrave dhe 5K janë planifikuar për:

Tetor 2021


Nëse dëshironi të jeni një sponsor i hershëm, ju lutemi na kontaktoni.

bottom of page