top of page
Holding Hands
Writing Letters

Kartat e Përvjetorit

Ju nuk jeni vetëm: Regjistrohuni për të marrë një kartë vjetore nga Hope Pas Humbjes pranë Përvjetorit të humbjes tuaj.

</s></s>

Ne kemi grupe mbështetëse në të gjithë shtetin e Connecticut dhe jemi në dispozicion për të ofruar mbështetje një-për-një për kolegët.

</s></s>

Mbështetja nga kolegët në kolegë

Ti nuk je vetëm. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar dhe për t'ju lidhur me të tjerët që kanë qenë në vendin tuaj.

</s></s>

Ne kemi grupe mbështetëse në të gjithë shtetin e Connecticut dhe jemi në dispozicion për të ofruar mbështetje një-për-një për kolegët.

</s></s>

Holding Hands
bottom of page