top of page

Përmes programit tonë arsimor, ne punojmë për të mbyllur hendekun e komunikimit midis të pikëlluarve dhe profesionistëve që kujdesen për ta.

Çfarë dëshirojnë dhe presin të pikëlluarit nga kujdestarët e tyre?

</s></s>

Si mund t’i mbështesin më mirë profesionistët pacientët / klientët e tyre të pikëlluar?

Qëllimi ynë kryesor është të ndihmojmë profesionistët të marrin njohuri mbi përvojat e atyre që kanë humbur një fëmijë, duke përmirësuar kështu cilësinë e kujdesit dhe mbështetjes emocionale që marrin gratë dhe burrat pas humbjes së një fëmije. Programimi ynë është fleksibël: ne lehtë mund të kalojmë nga një leksion për njëqind studentë në një tryezë diskutimi me disa profesionistë të vendosur. Ne do të punojmë ngushtë me ju për të krijuar një program që plotëson nevojat dhe interesat e juve dhe kolegëve tuaj.

Për të mësuar më shumë rreth programit tonë arsimor dhe për të diskutuar se si mund të bashkëpunojmë në një program, ju lutemi na kontaktoni duke dërguar me email Christina ose duke mësuar këtu formularin tonë të kërkesës në internet.

bottom of page