Shpresa pas humbjes mbështetet nga shumë njerëz që kontribuojnë në suksesin tonë në shumë mënyra. Ne jemi kaq mirënjohës për vullnetarët , donatorët dhe sponsorët tanë. Ne nuk mund të bënim atë që bëjmë pa to.

Sponsorët

Sponsorët tanë na japin stabilitet financiar

Bordi i Drejtoreve

Bordi ynë i drejtorëve përbëhet nga prindër që kanë përjetuar humbje dhe profesionistë që i shërbejnë komunitetit tonë.

Donatorët

Donatorët tanë janë më të mirët - veçanërisht anëtarët tanë të Rrethit të Shpresës!

Stafi

Stafi ynë i përkushtuar me kohë të pjesshme është në dispozicion për t'ju ndihmuar.

Vullnetarë

Ne nuk mund të ishim aty për askënd pa vullnetarët tanë të përkushtuar