top of page
Holding Hands

Ne përpiqemi të jemi një burim për këdo që kërkon informacion në lidhje me shtatzëninë dhe / ose humbjen dhe pikëllimin e foshnjës. Kjo përfshin prindërit që kanë humbur një fëmijë, cilindo që kërkon të mbështesë një mik të pikëlluar ose një anëtar të familjes ose profesionistë që ndërveprojnë me pacientët që përjetojnë humbje.

Unë jam një prind i brengosur…

Duke kërkuar informacion dhe / ose mbështetje

Unë jam një familje ose mik

Duke kërkuar mënyra për të mbështetur dikë që më intereson

Unë jam një profesionist shëndetësor

Duke kërkuar mënyra për të mbështetur pacientët që pësojnë humbje

bottom of page