top of page
Holding Hands
Holding Hands

Mbështetja nga kolegët në kolegë

Ti nuk je vetëm. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar dhe për t'ju lidhur me të tjerët që kanë qenë në vendin tuaj.

</s></s>

Ne kemi grupe mbështetëse në të gjithë shtetin e Connecticut dhe jemi në dispozicion për të ofruar mbështetje një-për-një për kolegët.

</s></s>

Ndërhyrja & Edukimi

Ne inkurajojmë kujdesin e dhembshur dhe përpiqemi t'i japim fund stigmës rreth shtatzënisë dhe humbjes së foshnjës.

</s></s>

Ne jemi një burim për dhënien e kujdesit profesionistëve që kanë pacientë që kanë përjetuar humbje perinatale

</s></s>

Hope After Loss education & outreach
Urn

Varrosja & Varrosja

Një pjesë e fondeve që mbledhim shkon për të ndihmuar familjet me shpenzimet e varrimit.

</s></s>

Pagesa për një varrim ose djegie është diçka që shumica e prindërve në pritje nuk e planifikojnë. Ne mund te te ndihmojme.

</s></s>

bottom of page