Holding Hands

Christina Mailhos

Drejtori Ekzekutiv

Kontaktoni Christina me të gjitha pyetjet lidhur me administratën / biznesin.

</s></s>

christinam@hopeafterloss.org

</s></s>

860-208-4265

</s></s>

Alicia Johnston

Menaxheri i Programit

Kontaktoni Alicia me të gjitha pyetjet lidhur me programin / mbështetjen

</s></s>

aliciaj@hopeafterloss.org

</s></s>

</s></s>

</s></s>