urn pic.jpg

Pagesa për një varrim ose djegie është diçka që shumica e prindërve në pritje nuk e planifikojnë.

Shpresa pas humbjes mund të ndihmojë

</s></s>

Programi ynë i Ndihmës për Varrosjen dhe Kremtimin ofron ndihmë financiare për prindërit me të ardhura të ulëta në Konektikat që nuk kanë mundësi të bëjnë një varrim ose djegie pas humbjes së një shtatzënie ose foshnjeje. Familjet na referohen nga spitalet dhe praktikat mjekësore të Connecticut. Ju lutemi na kontaktoni për të mësuar se si mund t’i ndihmojmë pacientët tuaj të cilët mund të përfitojnë nga ky program.